กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 08-1466-2095นางสาวสุธัญญา วาดเขียน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลจ่าเอก วิชา รอดแดง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

นางสุณี พึ่งแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

นางเตือนใจ จุลละครินทร์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางสาวมณทกานต์ อุ่มน้อย
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางอุรุชา แจ้งศรี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางชนินทร พันธุ์หล้า
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานหนังสือราชการแจ้งโรงเรียน

22 กุมภาพันธ์ 2564ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการออกแบบและจัดทำ PA โดยใช้แพลตฟอร์มรายบุคคลในการประเมินวิทยฐานะแบบต่อเนื่อง ว.21/60 และ ว.3-4/64
22 กุมภาพันธ์ 2564การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
19 กุมภาพันธ์ 2564แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
18 กุมภาพันธ์ 2564การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
18 กุมภาพันธ์ 2564การรายงานส่งคืนอัตราว่างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
1   2   3       Next


รูปภาพกิจกรรม กลุ่มบุคคล


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th