ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์


ลำดับที่ [3]                   วันที่ [สิงหาคม 2563]                    เรื่อง : สรุปผลเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ดาวน์โหลดไฟล์ 93781220320210108_013438.pdf


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th

 login
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์