ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์


ลำดับที่ [4]                   วันที่ [กันยายน 2563]                    เรื่อง : รายงานงบทดลองรายเดือน


ดาวน์โหลดไฟล์ 202209982220210108_013541.pdf


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th

 login
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์