ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์


ลำดับที่ [8]                   วันที่ [07 มกราคม 2564]                    เรื่อง : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำงวดที่ 3 ปีงบประมาณ 2564


ดาวน์โหลดไฟล์ งบทดลองเดือน ธ.ค.63_rotated.pdf


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th

 login
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์