17 กุมภาพันธ์ 2564 นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จำนวนผู้ชม website counter ครั้ง
วันที่19-02-2021
        วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา 1 ปี ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2 โดยมี นายมโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธาน ณัฐนันท์ กาญจนาภรณ์ ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th

 login