ข่าวแจ้งโรงเรียน


ลำดับที่ [25]                   วันที่ [22 กุมภาพันธ์ 2564]                    เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู


ดาวน์โหลดไฟล์ 70881351120210222_034009.pdf


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th

 login
หนังสือแจ้งโรงเรียน