ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล


ลำดับที่ [10]                   วันที่ [9 กุมภาพันธ์ 2564]                    เรื่อง : การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยบานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา


ดาวน์โหลดไฟล์ 15888063020210209_112431.pdf


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th

 login
กลุ่มบริหารงานบุคคล