ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล


ลำดับที่ [6]                   วันที่ [16 ธันวาคม 2563]                    เรื่อง : บัญชีตำแหน่งว่างและอัตรากำลังครู


ดาวน์โหลดไฟล์ ปริมาณงานลงเว็บไซต์.pdf


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th

 login
กลุ่มบริหารงานบุคคล