ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล


ลำดับที่ [7]                   วันที่ [ธันวาคม 2563]                    เรื่อง : บัญชีตำแหน่งว่างข้าราชการครูสายงานการสอน สังกัด สพป.สระบุรี เขต 1


ดาวน์โหลดไฟล์ 130568121620210118_020112.pdf


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th

 login
กลุ่มบริหารงานบุคคล