ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล


ลำดับที่ [8]                   วันที่ [4 กุมภาพันธ์ 2564]                    เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1


ดาวน์โหลดไฟล์ 198565453720210204_043038.pdf


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th

 login
กลุ่มบริหารงานบุคคล