ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล


ลำดับที่ [9]                   วันที่ [8 กุมภาพันธ์ 2564]                    เรื่อง : มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ดาวน์โหลดไฟล์ สิ่งที่ส่งมาด้วย313.pdf


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th

 login
กลุ่มบริหารงานบุคคล