หน่วยตรวจสอบภายใน
โทร. 08-1466-2098นางสาวเบญจมาศ กลิ่นหอม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน


รูปกิจกรรม


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th