ข้อมูลพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1


ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต1

ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804
โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th