กลุ่มกฏหมายและคดี
โทร. 08-1466-2095


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2563
สถิติการกล่าวหาข้อร้องเรียน ปี 2563
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563นางวัชรี ศรแก้ว
นิติกร ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดีนางสาว ดาวเรือง นิมิตจิตภักดี
นิติกรหนังสือราชการแจ้งโรงเรียน


รูปกิจกรรม


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th