นายฉลาด สาโยธา
ผอ.สพป.สระบุรี เขต1

 

 


สถิติการกล่าวหาข้อร้องเรียนเรื่องทั่วไปและทุจริตของเจ้าหน้าที่ สพป.สระบุรี เขต 1 ปี 2564
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนทั่วไป และร้องเรียนการทุจริต 2564
ร่วมประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ พ.ศ.2564


รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2564


สถิติความพึงพอใจในการให้บริการ ปี พ.ศ. 2563


รายงานผลการปสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ กลุ่มงานอำนวยการ ปี พ.ศ. 2562


แบบฟอร์มสมัคร เป็นผู้ส่งข่าว/ประกาศ


คู่มือส่งข่าว/ประกาศ สพป.สระบุรี เขต 1

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ครั้ง
แจ้งเตือนการขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
ประกาศ การยกเลิกขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 27 หลัง

นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการ กพฐ

 


แผนปฏิบัติการปี 2564


แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)

 


ประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต 1

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th