ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ
ผอ.สพป.สระบุรี เขต1

 

 

สถิติการกล่าวหาข้อร้องเรียนเรื่องทั่วไปและทุจริตของเจ้าหน้าที่ สพป.สระบุรี เขต 1 ปี 2564

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนทั่วไป และร้องเรียนการทุจริต 2564

รายงานการวิเดราะห์ความเสี่ยงเกี่ยการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564(รายไตรมาส)

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร่วมประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ พ.ศ.2565

ร่วมประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ พ.ศ.2564


รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2564


สถิติความพึงพอใจในการให้บริการ ปี พ.ศ. 2563


แบบฟอร์มสมัคร เป็นผู้ส่งข่าว/ประกาศ


คู่มือส่งข่าว/ประกาศ สพป.สระบุรี เขต 1

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ครั้ง
แผนที่สถานศึกษา
 
 


ความรู้ทั่วไปในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการ กพฐ

 


แผนปฏิบัติการปี 2565


แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)


พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)


รายงานตรวจราชการปี 2564


รายงานผลการดำเนินงานปี 2565 (รอบ 6 เดือน)


รายงานผลการดำเนินงานปี 2564

 

ประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต 1

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th