นายฉลาด สาโยธา
ผอ.สพป.สระบุรี เขต1

 

 


คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนทั่วไป และร้องเรียนการทุจริต 2563


ร่วมประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ พ.ศ.2564


สถิติความพึงพอใจในการให้บริการ ปี พ.ศ. 2564


สถิติความพึงพอใจในการให้บริการ ปี พ.ศ. 2563


รายงานผลการปสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ กลุ่มงานอำนวยการ ปี พ.ศ. 2562


แบบฟอร์มสมัคร เป็นผู้ส่งข่าว/ประกาศ


คู่มือส่งข่าว/ประกาศ สพป.สระบุรี เขต 1

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์free website counter
ครั้ง
22 กุมภาพันธ์ 2564ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการออกแบบและจัดทำ PA โดยใช้แพลตฟอร์มรายบุคคลในการประเมินวิทยฐานะแบบต่อเนื่อง ว.21/60 และ ว.3-4/64
22 กุมภาพันธ์ 2564สำรวจความต้องการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV
22 กุมภาพันธ์ 2564การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
19 กุมภาพันธ์ 2564แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18 กุมภาพันธ์ 2564การรายงานส่งคืนอัตราว่างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
1   2   3   4       Next

9 กุมภาพันธ์ 2564การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยบานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
8 กุมภาพันธ์ 2564มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4 กุมภาพันธ์ 2564การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
ธันวาคม 2563บัญชีตำแหน่งว่างข้าราชการครูสายงานการสอน สังกัด สพป.สระบุรี เขต 1
16 ธันวาคม 2563บัญชีตำแหน่งว่างและอัตรากำลังครู
1   2       Next

นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการ กพฐ

 

 

 

07 มกราคม 2564รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำงวดที่ 3 ปีงบประมาณ 2564
04 ธันวาคม 2563รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำงวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
09 พฤศจิกายน 2563รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำงวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
กันยายน 2563รายงานงบทดลองรายเดือน
สิงหาคม 2563สรุปผลเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1   2       Next

23 กุมภาพันธ์ 2564 นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
17 กุมภาพันธ์ 2564 นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
16 กุมภาพันธ์ 2564 นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) เพื่อให้กำลังใจแก่คณะครู ในการจัดการเรียนการสอน
16 กุมภาพันธ์ 2564 นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้กับครอบครัว เด็กชายชัยธวัช ทัพมีชัย นักเรียน ม.2/1 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)
16 กุมภาพันธ์ 2564 นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบเกียรติบัตร งานวันเกียรติยศครู 64 ณ หอประชุมอรุณภักดี โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
1   2   3   4   5       Next
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th