นายฉลาด สายโยธา
ผอ.สพป.สระบุรี เขต1

 

 


คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนทั่วไป และร้องเรียนการทุจริต 2563


ร่วมประเมินควาพึงพอใจในการให้บริการ พ.ศ.2563


สถิติความพึงพอใจในการให้บริการ ปี พ.ศ. 2563


รายงานผลการปสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ กลุ่มงานอำนวยการ ปี พ.ศ. 2562


แบบฟอร์มสมัคร เป็นผู้ส่งข่าว/ประกาศ


คู่มือส่งข่าว/ประกาศ สพป.สระบุรี เขต 1

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์free website counter
ครั้ง
ธันวาคม 2563บัญชีตำแหน่งว่างข้าราชการครูสายงานการสอน สังกัด สพป.สระบุรี เขต 1
16 ธันวาคม 2563บัญชีตำแหน่งว่างและอัตรากำลังครู ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563
ธันวาคม 2563ชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัด สพฐ. ปีพ.ศ. 2564

นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการ กพฐ

 

 

 

กันยายน 2563รายงานงบทดลองรายเดือน
สิงหาคม 2563สรุปผลเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สิงหาคม 2563รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำงวดที่ 11 ปีงบประมาณ 2563

การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยินดีต้อนรับ
รับมอบชุดอุปกรณ์
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม "กิจกรรม Big Cleaning Day"
Previous     1   2  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th