โรงเรียนในอำเภอบ้านหมอ

                                                    โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอฯ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
                                                    โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี โรงเรียนวัดสารภี
                                                    โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุณีฯ โรงเรียนวัดมะขามเรียง
                                                    โรงเรียนวัดโคกใหญ่ โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย
                                                    โรงเรียนวัดมหาโลกฯ โรงเรียนวัดม่วงน้อย
                                                    โรงเรียนวัดโคกงาม โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
                                                    โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์ โรงเรียนวัดสร่างโศกฯ
                                                    โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง โรงเรียนวัดหนองคล้าฯ
                                                    โรงเรียนวัดโคกเสลา โรงเรียนบ้านหนองบัวฯ
                                                    โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)