โรงเรียนในอำเภอดอนพุด

                                                    โรงเรียนวัดดอนทองฯ โรงเรียนอนุบาลดอนพุดฯ
                                                    โรงเรียนวัดช้าง