โรงเรียนในอำเภอหนองโดน

                                                    โรงเรียนสว่างอารมณ์ โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี
                                                    โรงเรียนชุมชนบ้านกลับฯ โรงเรียนวัดหัวถนน
                                                    โรงเรียนชุมชนหนองโดนฯ โรงเรียนอนุบาลหนองโดนฯ