โรงเรียนในอำเภอพระพุทธบาท

                                                    โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท โรงเรียนบ้านซับชะอม
                                                    โรงเรียนธารเกษม โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม
                                                    โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรีฯ โรงเรียนบ้านพุซาง
                                                    โรงเรียนบ้านซับครก โรงเรียนวัดนายาวฯ
                                                    โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
                                                    โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 โรงเรียนบ้านธารทองแดง
                                                    โรงเรียนพระพุทธบาท โรงเรียนบ้านเขาพลัด
                                                    โรงเรียนวัดเขาวงฯ โรงเรียนท้ายพิกุลฯ
                                                    โรงเรียนวัดหนองคณฑีฯ โรงเรียนบ้านพุกร่างฯ
                                                    โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว โรงเรียนวัดตาลเสี้ยนฯ
                                                    โรงเรียนวัดส้มป่อย โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ฯ
                                                    โรงเรียนวัดศรีจอมทอง โรงเรียนวัดหนองสุทธะ