โรงเรียนในอำเภอเสาไห้

                                                    โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ โรงเรียนวัดเจ้าฟ้าฯ
                                                    โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์ฯ โรงเรียนวัดจันทบุรีฯ
                                                    โรงเรียนวัดตะเฆ่ฯ โรงเรียนวัดบ้านโคกฯ
                                                    โรงเรียนวัดต้นตาลฯ โรงเรียนวัดท่าช้างฯ
                                                    โรงเรียนวัดบ้านยาง โรงเรียนบ้านสันประดู่ฯ
                                                    โรงเรียนวัดพระยาทดฯ โรงเรียนวัดโพธิ์ฯ
                                                    โรงเรียนวัดบ้านชุ้งฯ โรงเรียนบ้านเขาดินใต้
                                                    โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย โรงเรียนบ้านหนองกะเบา
                                                    โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต โรงเรียนวัดห้วยหวาย