8 กันยายน 2564รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำงวดที่ 11 ปีงบประมาณ 2564
6 กันยายน 2564สรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (ส.ค. 2564)
10 สิงหาคม 2564รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำงวดที่ 10 ปีงบประมาณ 2564
9 สิงหาคม 2564สรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (ก.ค. 2564)
27 กรกฎาคม 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ สพป.สระบุรี เขต 1 เดือน กรกฎาคม 2564
1   2   3   4   5       Next

[LOGIN]