05-07-2022ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
05-07-2022การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2565
13-12-2021ปฎิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีปกติ
08-12-2021แบบฟอร์มใบลา ผู้บริหาร
08-12-2021แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
1   2   3       Next

[LOGIN]