15-10-2021การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม
08-10-2021รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1 เพื่อบรรจะและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
07-09-2021อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
30-07-2021ประกาศสำน้กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
22 มีนาคม 2564รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.สระบุรี เขต 1
1   2       Next

[LOGIN]