ข่าวประชาสัมพันธ์


ลำดับที่ [101]                   วันที่ [5 เมษายน 2565]                    เรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

รายละเอียด [ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า]


ดาวน์โหลดไฟล์ 196124599520220718_044802.pdf


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th