ข่าวประชาสัมพันธ์


ลำดับที่ [103]                   วันที่ [25 เมษายน 2565]                    เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

รายละเอียด [ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ]


ดาวน์โหลดไฟล์ 40420904820220718_051438.pdf


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th