ข่าวประชาสัมพันธ์


ลำดับที่ [105]                   วันที่ [25 เมษายน 2565]                    เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอกราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

รายละเอียด [ประกาศผู้ชนะการเสนอกราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า]


ดาวน์โหลดไฟล์ 107000420920220718_051809.pdf


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th