ข่าวประชาสัมพันธ์


ลำดับที่ [33]                   วันที่ [9 กรกฎาคม 2564]                    เรื่อง : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำงวดที่ 9 ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด [รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำงวดที่ 9 ปีงบประมาณ 2564]


ดาวน์โหลดไฟล์ 205098838220210729_032127.pdf


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th