ข่าวประชาสัมพันธ์


ลำดับที่ [37]                   วันที่ [30-07-2021]                    เรื่อง : ประกาศสำน้กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายละเอียด [ประกาศสำน้กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล]


ดาวน์โหลดไฟล์ 92932938020210730_104242.pdf


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th