ข่าวประชาสัมพันธ์


ลำดับที่ [39]                   วันที่ [27 กรกฎาคม 2564]                    เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ สพป.สระบุรี เขต 1 เดือน กรกฎาคม 2564

รายละเอียด [สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ สพป.สระบุรี เขต 1 เดือน กรกฎาคม 2564 ]


ดาวน์โหลดไฟล์ 44719631420210813_120452.pdf


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th