ข่าวประชาสัมพันธ์


ลำดับที่ [43]                   วันที่ [6 กันยายน 2564]                    เรื่อง : สรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (ส.ค. 2564)

รายละเอียด [สรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (ส.ค. 2564)]


ดาวน์โหลดไฟล์ 146222455020210921_024439.pdf


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th