ข่าวประชาสัมพันธ์


ลำดับที่ [44]                   วันที่ [8 กันยายน 2564]                    เรื่อง : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำงวดที่ 11 ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด [รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำงวดที่ 11 ปีงบประมาณ 2564]


ดาวน์โหลดไฟล์ 135023139820210921_024547.pdf


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th