ข่าวประชาสัมพันธ์


ลำดับที่ [54]                   วันที่ [08-12-2021]                    เรื่อง : แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

รายละเอียด [ผู้ประสงค์ขอย้ายมากจากต่างเขต เอกสารที่ต้องแนบดังนี้ แบบคำร้อง 1 ชุด เอกสารประกอบการพิจารณา 1 ชุด/เล่ม]


ดาวน์โหลดไฟล์ 100499362320211208_080211.pdf


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th