ข่าวประชาสัมพันธ์


ลำดับที่ [99]                   วันที่ [05-07-2022]                    เรื่อง : ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายละเอียด [ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล]


ดาวน์โหลดไฟล์ 25682010620220705_034119.pdf


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th