วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการอำนวยการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยนางจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการฯ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผอ.รร.อนุบาลสระบุรี และคณะครู อำนวยความสะดวกสถานที่การจัดสอบในครั้งนี้ ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ทั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ ความรัก..ของหนู ปลอดภัยวันวาเลนไทน์ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่นักเรียนที่ส่งผลงานและได้รับรางวัลในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นางจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมและจัดกิจกรรมดังกล่าว ณัฐนันท์ กาญจนาภรณ์ ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์


[LOGINเพิ่มรูปกิจกรรม]