การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference
จัดประชุม Meet เพื่อประชุมชี้แจงทางไกล (Conference) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางพนัชกร แปลงศรี นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ (e-saraban) ระหว่าง สพฐ. และ สพท. ผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท โดยมีนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม
จัดประชุมด้วยระบบ Meet เพื่อชี้แจงทางไกล (Conference) การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงทางไกล (Conference) การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
จัดประชุม Zoom.. เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี ..บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน.. ทรงดำรัสเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับปฐมวัย และประถมศึกษา รูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น (ZOOM) นำโดยนายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และครูที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร อาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สระบุรี เขต 1
1   2       Next


[LOGINเพิ่มรูปกิจกรรม]