10 มกราคม 2565สำรวจความต้องการใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
12 พฤศจิกายน 2564การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อใช้ประกอบการของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5 พฤศจิกายน 2564การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 กันยายน 2564การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30 สิงหาคม 2564การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1   2   3       Next