27-07-2021รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดหาความเสี่ยงการทุจริต สพป.สระบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
10 มิถุนายน 2564สถิติการกล่าวหาข้อร้องเรียนเรื่องทั่วไปและทุจริตของเจ้าหน้าที่ สพป.สระบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
01 มีนาคม 2564สถิติการกล่าวหาข้อร้องเรียนเรื่องทั่วไปและทุจริตขอเจ้าหน้าที่่ สพป.สระบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
24 กุมภาพันธ์ 2564คู่มือการข้อร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริต
02 กุมภาพันธ์ 2564ประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1   2       Next