20 ตุลาคม 2565แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
12 ตุลาคม 2565การดำเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยในสถานการณ์ความรุนแรงเร่งด่วน
4 ตุลาคม 2565กำชับแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4 ตุลาคม 2565การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565
30-09-2022สถิติการกล่าวหาข้อร้องเรียนเรื่องทั่วไปและทุจริต
1   2   3   4   5       Next

[LOGIN]