ข่าวแจ้งโรงเรียน


ลำดับที่ [154]                   วันที่ [20-07-2021]                    เรื่อง : การประชุมขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษา ตามโครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปี 2564

รายละเอียด [สพป.สระบุรี เขต 1 ขอเชิญผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยใช้รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom meeting]


ดาวน์โหลดไฟล์ 173486018320210720_110150.pdf


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th