ข่าวแจ้งโรงเรียน


ลำดับที่ [155]                   วันที่ [21-07-2021]                    เรื่อง : การดำเนินการตามข้อกำหนดฯ และคำสั่งฯ เกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายละเอียด [การดำเนินการตามข้อกำหนดฯ และคำสั่งฯ เกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019]


ดาวน์โหลดไฟล์ 114101333820210721_031202.pdf


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th