ข่าวแจ้งโรงเรียน


ลำดับที่ [156]                   วันที่ [27-07-2021]                    เรื่อง : รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดหาความเสี่ยงการทุจริต สพป.สระบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด [รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดหาความเสี่ยงการทุจริต สพป.สระบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 รายไตรมาส (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)]


ดาวน์โหลดไฟล์ 828714720210727_012516.pdf


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th