ข่าวแจ้งโรงเรียน


ลำดับที่ [287]                   วันที่ [30-06-2022]                    เรื่อง : ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

รายละเอียด [ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี]


ดาวน์โหลดไฟล์ 111598361320220630_095352.pdf


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th