ข่าวแจ้งโรงเรียน


ลำดับที่ [290]                   วันที่ [5 กรกฎาคม 2565]                    เรื่อง : การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2564

รายละเอียด [สพป.สระบุรี เขต 1 ขอแจ้งให้ผู้ที่สนใจทราบ โดยให้เสนอผลงานตามแบบส่งภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565]


ดาวน์โหลดไฟล์ 63023410920220705_094632.pdf


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th