8 ตุลาคม 2564 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางกนิษฐา ช่างถม ,นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และนางจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมการบริการฉีดวัคซีน​ Pfizer
8 ตุลาคม 2564 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย
7 ตุลาคม 2564 นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1, พร้อมด้วย นางกนิษฐา ช่างถม รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต1 และคณะบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ ณ สพป.บุรีรัมย์ เ
6 ตุลาคม 2564 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) ที่ประสบอุทกภัย
6 ตุลาคม 2564 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) ประสบอุทกภัย
1   2   3   4   5       Next

[LOGIN]