17 มกราคม 2565 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการ ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำข้อมูล ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร
16 มกราคม 2565 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีงานวันครูอำเภอพระพุทธบาท ประจำปี 2565 ในโอกาสนี้ ผอ.สพป.สระบรี เขต 1 ได้อ่านสารวันครู พร้อมมอบเกียรติบัตร รางวัลครูดีศรีสระบุรี ประจำปี 2564 และรางวัลอื่นๆ ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพระพุทธบาท ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมงาน ณ หอประชุมแสงอรุณภักดี โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) อย่างเคร่งครัด
16 มกราคม 2565 นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ให้ร่วมเป็นเกียรติในพิธี น้อมรำลึกพระคุณคุณครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 66 ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ โดยมี คณะผู้บริหารโรงเรียน พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา และคณะครู ในกลุ่มอำเภอเสาไห้ร่วมทำพิธีฯ ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
16 มกราคม 2565 นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต1 เป็นประธานในพิธีกิจกรรมวันครู ประจำปี 2565 ของอำเภอบ้านหมอ โดยภายในงานได้มีการประกอบพิธีบูรพาจารย์ เพื่อแสดงความเคารพ ระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ในการนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าต่างๆ เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
16 มกราคม 2565 นางกนิษฐา ช่างถม รอง​ ผอ.สพป.สระบุรี​ เขต​ 1 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ให้ร่วมเป็นเกียรติอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 ปี พ.ศ. 2565 อำเภอเมืองสระบุรี โดยได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ได้รับรางวัลต่างๆ รวมทั้งร่วมพิธีเปิดป้ายหอประชุมอเนกประสงค์ SVG โรงเรียน​อนุบาลศาลาแดง อำเภอ​เมืองสระบุรี​ จังหวัด​สระบุรี
1   2   3   4   5       Next

[LOGIN]