15 กรกฎาคม 2564 นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐา ช่างถม รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564
14 กรกฎาคม 2564 นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564
14 กรกฎาคม 2564 นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
14 กรกฎาคม 2564 นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
14 กรกฎาคม 2564 นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1   2   3   4   5       Next

[LOGIN]