15 กรกฎาคม 2564 นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐา ช่างถม รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

จำนวนผู้ชมครั้ง
วันที่18-07-2021
        15 กรกฎาคม 2564 นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐา ช่างถม รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวแหวนไพลิน เย็นสุข ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom ชี้แจงศูนย์สอบการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต 1 สหพร ภาพ/ณัฐนันท์ ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th