6 ตุลาคม 2564 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) ประสบอุทกภัย

จำนวนผู้ชมครั้ง
วันที่12-10-2021
        6 ตุลาคม 2564 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ ,นางกนิษฐา ช่างถม ,นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ที่ประสบอุทกภัย โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ให้การต้อนรับ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การป้องกัน รับมือน้ำท่วมให้คำแนะนำในการช่วยเหลือ พร้อมกันนี้ได้มอบสิ่งของเครื่องบริโภค น้ำดื่ม และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ . #ขอขอบคุณทีมงานและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด ที่ อำนวยความสะดวก ลากจูงเรือพาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมน้ำท่วมในครั้งนี้#

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th