7 ตุลาคม 2564 นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1, พร้อมด้วย นางกนิษฐา ช่างถม รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต1 และคณะบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ ณ สพป.บุรีรัมย์ เ

จำนวนผู้ชมครั้ง
วันที่12-10-2021
        7 ตุลาคม 2564 นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1, พร้อมด้วย นางกนิษฐา ช่างถม รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต1 และคณะบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ ณ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th