8 ตุลาคม 2564 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย

จำนวนผู้ชมครั้ง
วันที่12-10-2021
        8 ตุลาคม 2564 ายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐา ช่างถม ,นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ,นางจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยม ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนวัดโคกงาม ,โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) ,โรงเรียนวัดมหาโลก (มหาโลกวิทยาคาร) และโรงเรียนวัดม่วงน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ที่ประสบอุทกภัย ในการนี้ได้มอบสิ่งของเครื่องบริโภค และน้ำดื่ม พร้อมกับให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ #ขอขอบคุณ ตชด.สระแก้ว เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสร่างโศก นักการภารโรง ที่อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย บริการเรือยนต์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมน้ำท่วมในครั้งนี้#

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th