25 พฤษภาคม 2565 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นางกนิษฐา ช่างถม นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อทบทวนการกำหนดแนวทาง การพัฒนา ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกำหนดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำนวนผู้ชมครั้ง
วันที่30-05-2022
        25 พฤษภาคม 2565 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นางกนิษฐา ช่างถม นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อทบทวนการกำหนดแนวทาง การพัฒนา ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกำหนดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th